Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Kimlik Bilgisi
I-Şirket Bilgileri  
1- Unvanı SET Programcılık Tanıtım ve Teknik Hizmetler A.Ş
2- Logo/Çağrı İşareti Radyo Vokal
3- Yayın Ortamı Uydu Ortamı (x)
4- Lisans Tipi U-RD (x)
5- Yayın Türü Genel (x)
6- Yazışma Adresi Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp / İSTANBUL
7- Telefon ve Faks Tel: 0212 467 37 81 Fax: 0212 467 37 77
8- İnternet Adresi www.radyovokal.com
9- E-Posta Adresi info@radyovokal.com
10- KEP Adresi setprogramcilik@hs03.kep.tr

 

II-Sorumlu Müdür (ler)
 
1- Adı-Soyadı Serhat Karasu
2- İletişim Bilgileri Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp / İSTANBUL
3- Posta Adresi Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp / İSTANBUL
4- Telefon ve Faks Tel: 0212 467 37 81 Fax: 0212 467 37 77
5- E-Posta Adresi skarasu@radyovokal.com

 

III-Dinleyici Temsilcisi      
 
1- Adı-Soyadı Oğuz Sivri
2- İletişim Bilgileri Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp / İSTANBUL
3- Posta Adresi Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp / İSTANBUL
4- Telefon ve Faks Tel: 0212 467 37 81 Fax: 0212 467 37 77
5- E-Posta Adresi dinleyicitemsilcisi@radyovokal.com